Segítség! A drágám eladta a házunkat!

Mindenki úgy hiszi, vele nem történhet meg, hogy a házastársa váratlanul, sőt akár titokban eladja a házastársi közös vagyont képező ingatlant. Pedig ez gyakran megtörténik, mert akinek a nevén van az ingatlan, ha nem is jogszerű, de meg tudja ezt tenni.2023-01-31
Nem elég a gyász, a joggal is birkózhatunk!

Hatalmas problémákat okozhat, ha a ténylegesen házastársi vagyonközösségbe tartozó vagyontárgyak csak az egyik házasfél nevén vannak nyilvántartva. Ez nem csak váláskor, de bizony egy haláleset bekövetkezése esetén is nagy gondot jelent.2023-01-31
Ki viheti nyaralni a gyermeket?

Hurrá nyaralunk!!!
De ki viheti nyaralni a gyermeket?
Nyakunkon a nyári szünidő. A gyermekek kiszabadulnak az iskolapadból, és megkezdik jól megérdemelt vakációjukat. Az elvált szülők gyermekei a nyár folyamán a legtöbb esetben jelentős időt töltenek a különélő szülőnél. Jönnek a konfliktusok?2022-09-05
Vételárat készpénzben?

Egyre többször találkozom munkám során azzal a kéréssel, hogy az ingatlan vételárát a vevő készpénzzel szeretné kifizetni. Ennek vannak jogszabályi korlátai is, de az észszerűség akkor is korlátot szab ennek, ha jogszabályi akadály nincsen.2022-09-05
Változó ingatlan-nyilvántartási szabályok – Jó hír a gépkocsibeállóhellyel rendelkezőknek


Az utóbbi években sok gondot okozott a beállóhellyel rendelkezők számára, hogy a garázshelyek értékesítése rendkívül nehézkes volt. 

2022-09-05
Változás a szülői felügyelet és a váltott gondoskodás körében!

 
Amint már megszokhattuk, új év, új szabályok. 2022. január 1-én hatályba lépett a Polgári törvénykönyvnek a szülői felügyeleti jogra vonatkozó változása, mely minden bizonnyal az összes olyan bontóperben nagy jelentőségű lesz, ahol közös kiskorú gyermekek vannak. A változás a váltott gondoskodást is érinti. 2022-01-10
Használt autó vásárlás - Micsoda rizikó! (szavatossági perek)

A használt autók vásárlása területén a hibás teljesítésnek óriási látenciája van. Megvesszük az akár több milliós járműveket, miközben fogalmunk sem lehet azok valós műszaki állapotáról, rejtett vagy elrejtett hibáiról. Gyakran visszaélnek a jogérvényesítő rutintalanságával, bátortalanságával.2020-11-18
Munkajogi szabályok a veszélyhelyzet tükrében

A munkajog a továbbiakban válságjelenségek közepette működik tovább: a munkáltatók tevékenysége szűkül, van ahol a tevékenység teljesen leáll. Ez bekövetkezhet vezetői döntés, vagy jogszabályi döntés alapján. A munkáltatók helyzete elnehezül, az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása jogszabályi kötelezettség, ám jelen körülmények között ennek kritériumai változhatnak. A munkavállalók oldalán a távolmaradás fordul elő leggyakrabban. Ennek esetei is különbözőek lehetnek (önkéntes, önkényes, kötelező).2020-04-05
Munkáltatói igazolás minta munkába járáshoz

Az alábbi minta segítséget nyújt a munkavállalók számára kiállítandó munkáltatói igazolás elkészítéséhez. 

2020-03-29
Kijárási korlátozás- ügyvédhez lehet menni!

Gulyás Gergely levélben tájékoztatta az Magyar Ügyvédi Kamarát arról, hogy a kijárási korlátozásról szóló rendelet miként érinti az ügyvédi szolgáltatások igénybevételét. Jó hír: ügyvédhez lehet menni!! 

2020-03-29
Közös tulajdonú ingatlan. Sakk - matt?

Gyakori eset, hogy egy ingatlan több személy tulajdonában áll, például öröklés, vagy közös vásárlás miatt. Mit lehet tenni, ha valaki ezt a helyzetet már nem kívánja fenntartani és a közös tulajdont meg akarja szüntetni?2019-11-01
Segítség, nem vezethetek!

A járművezetéstől eltiltás minden sofőr rémálma. Akinek az életvitele autós létre rendezkedett be, teljes kétségbeeséssel reagál, ha valamely közlekedési incidens kapcsán bevonják a jogosítványát, eltiltják a járművezetéstől. Nézzük bővebben, mi történik ilyenkor.2019-11-01
Szerződjenek már a felek!

A  közelmúltban egy családjogi konferencián az a bírói vélemény hangzott el, hogy az ügyvédeknek nagy felelőssége van abban, hogy a családjogi jogviták, főként házassági és élettársi vagyonközösség megszüntetése miatti jogviták, ne kerüljenek a bíróság elé, hanem időben, amikor a viszony még felhőtlen, igenis szerződjenek a felek.2019-11-01
Jog vagy kötelesség? A kapcsolattartás joga más nézőpontból

Egyre több szülő kérdezi tőlem mostanában, hogy mi van, ha a gyermekkel a különélő szülő tarthatna ugyan kapcsolatot, az elő is van írva, a szülő mégsem jön a gyerekért. Vajon hogyan kényszeríthető ki, hogy a különélő szülő eleget tegyen a kapcsolattartásra vonatkozó döntésnek?2019-11-01
A vételi jog intézménye

Ingatlanvásárlási szándék esetén általában az adásvételi szerződés jut eszünkbe. A kiegészítő és hasznos egyéb jogintézményeket, mint pl. a vételi jog intézményét már kevesebben ismerik. Mire is jó a vételi jog?2019-11-01
Megéri-e örökölni? Felelősség a hagyatéki tartozásokért

Az utóbbi időben egyre több az olyan hagyaték, ahol a tartozások összege meghaladja az aktív vagyon összegét. A klasszikus hagyatéki terhek a temetési költségek, a hagyatéki eljárás költségei, valamint a kötelesrészen alapuló kötelezettségek. 

2019-11-01
Aki békét óhajt, készüljön a háborúra!

Nem büszkélkedhetek azzal, hogy ezt a remek mondást én találtam volna ki, csupán tapasztalom igazságát és felemlegetem. Vegetiustól származó gondolat ez, eredetiben úgy hangzik: Qui desirat pacem, praeparat bellum.2018-12-07
Hazugságok a bíróságok előtt

“Ha az igazat akarjuk megtudni valakiről, akkor az érintettet kell utoljára megkérdezni.” Ezt a mondatot a Doktor House c. sorozatban hallottam és nagyon találónak érzem.2018-12-07
Autót venni még nehezebb, mint gondoltuk (igaz történet alapján)

Amikor az autóvásárlót riogatják a rémtörténetekkel, mindenki arról beszél, hogy a kilóméteróra állása így, motordiagnosztika úgy. Én azt állítom, nagyobb baj is történhet, minthogy az autó állapotáról félretájékoztatják a vevőt.2018-12-07
Hazudik, vagy rosszul emlékszik?

A peres eljárásokban gyakori feladat, hogy megállapítsa a bíró, ki mond igazat. De egyáltalán mit nevezhetünk igaznak? Az igazság nem egy teljesen szubjektív dolog?
 2018-12-07
A gondnokság alá helyezési eljárásokról

Idős emberek főként a demencia egyre növekvő hatására olyan állapotba kerülhetnek, hogy már nem képesek megfelelően átlátni vagyoni-, illetőleg szerződéses viszonyaikat. Ilyen helyzetekben segíthet a gondnokság alá helyezés, így megelőzhető, hogy bárki kihasználhassa a belátási képességgel nem rendelkező személy állapotát és neki kárt okozhasson. 

2018-12-07
Ne tanúzzon rutinból! Változtak az okirati tanúzás szabályai 2018-tól

A tanúzás fontos, a tanúzás hasznos, de a tanúzást tudni kell jól csinálni.
Elengedhetetlen a mindennapi életben, hogy szükség esetén tanúként iratokat írjunk alá. Mitöbb nagyon fontos is, mert ha egy egyszerű iraton két tanú szabályszerűen szerepel, az irat máris teljes bizonyító erejű magánokirat lehet, ami sokat hozzátesz az irat értékéhez a joghatás kiváltására alkalmasság szempontjából. De hogyan tanúzzunk szabályszerűen?
2018-12-07
A gondoskodás kötelesség! Gondoskodjunk időskorú, beteg, rászoruló hozzátartozóinkról! Ez nemcsak erkölcsi, hanem esetenként jogi kötelezettség is.

A Büntető törvénykönyv 167. §-a úgy rendelkezik, hogy aki állapotánál vagy idős koránál fogva önmagáról gondoskodni nem tudó személlyel szemben gondozási kötelezettségét nem teljesíti, és ezáltal a gondozásra szoruló életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.2018-12-07
A szabad ügyvédválasztás joga

Nyilván sokan tudják, hogy a szabad ügyvédválasztás joga megillet minket minden jogi helyzetben. Vajon tényleg létezik a szabad ügyvédválasztás joga? Minden esetben élhetünk vele?2018-12-07
Mi a baj a megosztásokkal? A közösségi média a rágalmazás és a becsületsértés árnyékában

A közösségi médiát használva napi szinten látom, hogy valószínűleg a legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy a rágalmazás és becsületsértés körében milyen jogi szabályozás van. Egyre több olyan eljárás indul, ami a világhálón elkövetett jogsértéseken alapul. Nézzük tehát, mit nem szabad.2018-12-07
Titkos felvételek /A bizonyítás határai a polgári perben/

A titokban, jogszerűtlenül készített hang-, és képfelvételek felhasználásának igénye időről időre előkerül a polgári jogban. A felhasználás lehetősége az idők folyamán nagy ívet járt be. A gyakorlat, valamint a perrendtartási szabályok mára viszonylag kiforrott megítélést eredményeztek.2018-12-07
Megbénult cégek

A gazdasági társaságok kellő előrelátás nélkül nagyon érzékenyen reagálnak a vezető tisztségviselő akadályoztatására. Amennyiben az ügyvezető akár egy komolyabb egészségügyi probléma miatt, vagy bármely más okból döntésképtelen állapotba kerül, úgy a cég gyakorlatilag megbénulhat és nincs aki taggyűlést hívjon össze és a vezető tisztségviselő személyét pótolja.

2018-12-07
Közös költség problémák

A Kúria elnöke 2016. január 20-án elrendelte egy joggyakorlat - elemző csoport felállítását a társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálatára. 

2017-08-26
Kártérítés közlekedési baleset esetén

Rövid jegyzetemben azoknak kívánok segítséget nyújtani, akik önhibájukon kívül közlekedési baleset áldozatává váltak, avagy balesetben hozzátartozójuk megsérült.

2017-08-11
Foglalkozzunk cégügyeinkkel! Gondolatok a cégnévről

Aki már alapított gazdasági társaságot, az pontosan tudja, hogy a cégnév megválasztása nem is olyan kis feladat, mint amilyennek tűnik. Legyünk kreatívak, csengjen jól, tükrözze a társaság tevékenységét, legyen tekintélyes, ébresszen bizalmat. Megannyi szempont. Nézzük most, hogy mindezeken felül a jogszabály milyen követelményeket támaszt a cégnév megválasztásával szemben. 2017-08-11
Hálátlan gyermekek! A kitagadás jogintézményéről

A hálátlan gyermekek esetén a szülők gyakran tesznek olyan kijelentést, hogy "kitagadlak a családból!"

De vajon a szavakon kívül mit jelent a kitagadás jogintézménye a valóságban?

2017-08-11
Hurrá nyaralunk!

Itt a nyár, a jó idő. Mindenki utazik, vagy legalábbis utazna. De vajon mindenki utazhat? A gyerekek vakációzásának néha útjában áll a válófélben lévő szülők játszmája. Nézzük a tényleges szabályokat, kell-e a gyermek küldöldi nyaralásához a különélő szülő hozzájárulása?

2017-08-11
A büntetéskiszabás elvei

 A büntetéskiszabás elvei a Btk. 80.§-ban kerültek szabályozásra: 

2015-09-29
Az enyhítő szakasz és annak alkalmazása

 
A Büntető törvénykönyv 82.§ által szabályozott ún. enyhítő szakasz az egyik legismertebb a büntetőeljárás hatálya alatt állók számára és természetesen nagy jelentőséggel bír a büntetéskiszabás során.
 


2015-09-29
Az ártatlanoknak is kell a védelem!

„Nekem nincs szükségem védőre, ártatlan vagyok!“ Meglepő kijelentés ez egy ügyvéd számára. Sajnos többször előfordult már, hogy ezt hallottam valakitől, akit súlyos bűncselekmény elkövetésével vádoltak. Valóban nincs szükség az ügyvédre, ha a vádlott ártatlan?


2015-09-25
Hasznos tudnivalók ingatlan adásvételhez

 

Az ingatlanügyleteknél általában szétválaszható, hogy mi fontos az eladónak és mi a vevőnek. Van azonban olyan szempont is, ami minden résztvevő számára fontos: az ügylet biztonsága. 
 
 
 


2015-06-11
A jogérvényesítés esélyei

 

Jogaink érvényesítése nem mindig egyszerű. Elcsépelt közhely, hogy polgári perben bizonyítanunk is tudni kell azt, hogy igazunk van. Legyen szó tartozásaink behajtásáról, szomszédvitáról, szerződéses jogviszonyokról, minden a bizonyítékainkon múlik.
Válófélben lévők figyelem! Kinek jár lakáshasználati díj?

A lakáshasználati díj a távozó házastársnak a lakás elhagyásáért járó egyösszegű térítés, melynek esedékessége a lakás elhagyásához kötődik.  

2014-10-19
Új Polgári törvénykönyv: A törvényes házassági vagyonjogi rendszer

Az új Polgári Törvénykönyv a korábbi Családjogi törvényhez képest jóval részletesebben szabályozza a házassági vagyonközösséget. A változások nagy része a korábban is érvényesülő bírói gyakorlat jogszabályi megfogalmazásából áll.

    

2014-09-27
Új Polgári törvénykönyv: Új trendek a házassági vagyonjogban

 

A 2014. március 15-t megelőzően hatályban volt Családjogi törvény gyakorlatilag csupán érintőlegesen foglalkozott a házassági vagyonjogi szerződések  témakörével. Ezzel szemben az új Polgári Törvénykönyv részletesen szabályozást ad ezekre a szerződésekre.2014-09-27
Új Polgári törvénykönyv: A kitagadás intézményéről

 

Az Új Ptk. a kitagadás szabályozásában is újdonságokat hozott: új kitagadási okok jelentek meg a jogszabályban. 2014-07-02
A szülői vagyonkezelés megváltozott szabályai

 
 

Fellélegezhetnek azok a szülők, akik gyermekük vagyonkezelőjeként eddig folyamatos gyámhatósági együttműködésre kényszerültek. 2014-05-09
Megszűnik a tartásdíj százalékos meghatározása

 

Az Új Polgári Törvénykönyv több változást is hoz a tartásdíjak meghatározása körében. Az egyik fontos változás, hogy megszűnik a korábban túlnyomórészt alkalmazott százalékos - és mellette minimum összeget tartalmazó - meghatározás. 

2014-05-09
14. számú Irányelv a bűnismétlés értékeléséről a büntetéskiszabás során

14. számú Irányelve
a bűnismétlés értékeléséről
A Legfelsőbb Bíróságnak a büntető eljárásban ismételten felelősségre vontak megítéléséről szóló 6. számú Irányelve jól szolgálta a visszaesők elleni küzdelem differenciálttá tételét, és jelentősen segítette a tv rendelkezéseinek egységes értelmezését, valamint a büntetéskiszabási gyakorlatban korábban tapasztalt ingadozások megszüntetését.
Mindezekre figyelemmel szükségessé vált, hogy a Legfelsőbb Bíróság a Magyar Népköztársaság Alkotmányának 
2014-01-17
12. számú Irányelv a súlyosító és enyhítő körülmények értékeléséről

A 12. számú Irányelv a büntetéskiszabás egységesebbé tétele érdekében az enyhítő és súlyosító körülmények értékeléséről ad eligazítást.
 


2014-01-17
A gyermek elhelyezésénél irányadó szempontokról

A gyermek elhelyezésénél irányadó szempontokkal kapcsolatban a 17. számú irányelv ad eligazítást, melyet a 19. számú irányelv módosított. De ne feledjük, 2014. március 15. után a két szülő viszonylatában megszűnik a gyermekelhelyezés fogalma! (Új Ptk.)

2014-01-17
Kedvező illetékek a rokonok és házastársak részére!

 Az Illetéktörvény kedvező helyzetet teremt a családon belüli ajándékozás és visszterhes átruházás tekintetében. A jogszabályok az egyenes ági rokonok mellett a házastársakat is előgyben részesítik.

2014-01-14
Válófélben lévők figyelem!

 Az illetéktörvény változott 2014. január 1. napjától. A változás szerint a bontóperi vagyonmegosztáshoz kapcsolódóan nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni.

2014-01-14
Személyi sérüléses károk

Az ügyvédi segítség nélkül eljáró ügyfelek szinte minden esetben elfogadják a biztosító első peren kívüli ajánlatát. Pedig ezekben az esetekben gyakori, hogy a biztosító eleve arra tekintettel alakítja ki ajánlatá

2014-01-07
A legfontosabb: kárrendezés és kártérítés

 

Hogyan lehet a kárrendezés során a lehető legjobb a kártérítési összeget elérni?
A két legfontosabb kérdés:
> Mikor?
> Mennyit?
Mert a biztosítási kárrendezés nem bonyolult, a kártérítés kiszámítása sem. Mégis miért van sok elégedetlen károsult a kárkifizetés után?
 

2014-01-07
Változás az özvegyi öröklési jogban - Új Polgári Törvénykönyv

 
 

A 2014. március 15. napján hatályba lépő új polgári törvénykönyv számos változást vezet be az öröklési jog területén. A változások nagyban érintik a túlélő házastá

2014-01-02
Ügyvezetők figyelem! Jön a kötelező törzstőkeemelés!

 

A kötelező törzstőke emelés határideje 2016. március 15. Figyeljünk a részletszabályokra!2013-12-10
Békés karácsonyt a jogvitákban!

 

Most, hogy az adventi koszorún az első gyertyát meggyújtottuk, erőt vett rajtam egy gondolat: nem kellene advent idején a jogvitákban is más hozzáállást tanúsítani az embereknek, mint az év más időszakaiban?

 


2013-12-10
Élettársi tartás- új fogalom az Új Polgári Törvénykönyvben

A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv sok változást hoz a családjogi területen. Teljesen új jogintézményként szabályozza többek között az élettársi tartást. 

2013-11-07
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

 
 
„Kérjetek és adatik néktek...“
Ugye ismerős Máté evangéliumából (Máté 7.7). Nos, ez nemcsak a hitéletben, de minden biztosítási területen is igaz. Így a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás terén is, mely mindenkit érint: gyalogosokat, autósokat, biciklivel vagy motorral közlekedőket. Még a külföldön kárt szenvedettek is itthon kell intézzék a kártérítést. Amennyiben nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen jogcímeken igényelhetünk kártérítést, úgy nyilván nem is fogjuk az azon jogcímeken járó pénzeket megkapni. 
&

2013-10-04
Új Btk! A kapcsolattartás akadályozása bűncselekmény

 

Btk. 210.§. (1) Aki a hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabás&

2013-08-25
Jog és kötelesség: A különélő szülő és a gyermek kapcsolattartása

  A bontóperi eljárások során minden esetben rendelkeznie kell a bíróságnak a gyermek és a különélő szülő kapcsolattartásáról, hiszen az által hogy a házasság felbomlik, a szülők felelőssége nem szűnik meg. 

2013-08-25
Az öröklési szerződésről

 Az öröklési szerződésben az örökhagyó azt vállalja, hogy a meghatározott ellenszolgáltatás fejében a vele szerződő felet örökösévé teszi. Az öröklési szerződésben lekötött vagyonról az örökhagyó sem életében, sem halála esetére (végrendeletében) nem rendelkezhet.
 


2013-08-13
Az életjáradéki szerződésről

 A tartási és életjáradéki szerződés szabályai nagyban hasonlítanak egymásra, A fő különbség közöttük, hogy tartási szerződés esetén természetbeni tartásra vállal kötelezettséget az eltartó, életjáradéki szerződés esetén pedig egy havi fix összeg megfizetésével tesz eleget tartási kötelezettségének. Az eltartott mindkét típusú szerződéssel biztosíthatja a haláláig való eltartását, gondozását, valamint illő eltemettetését.

 2013-08-13
A tartási szerződésről

A tartási szerződéssel az eltartott biztosíthatja haláláig való eltartását, gondozását, valamint illő eltemettetését. A szerződésben a felek részletesen szabályozhatják, hogy pontosan milyen gondozás, tartás nyújtására köteles az eltartó (pl. napi háromszori étkezés

2013-08-13
A végrendelkezésről

A magyar szabályozás alapján lehetőség van arra, hogy halálunk esetére a vagyonunkról rendelkezzünk. Ez megtehető úgy, hogy valamely személlyel öröklési, avagy halál esetére szóló ajándékozási szerződést kötünk, avagy végrendelettel nyilvánítjuk végi

2013-08-13
Új Btk. Szigorodik az ittas járművezetés megítélése

 

2013. július 1. napján hatályba lép az új Büntető Törvénykönyv, mely újabb szigorítást tartalmaz az ittas járművezetőkkel szemben. 2013-06-26
A házastársi tartás szabályairól

A házastársi tartásdíj a házastársnak azon gondoskodását jelenti, mely alapján a volt házastársa megélhetését biztosítja. A tartásra jogosult személy a jogszabályban (1952. évi IV. törvénya házasságról, a családról és a gyámságról) meghatározott feltételek fennállása esetén tartásdíjat követelhet.


2013-05-01
Az öröklési és ajándékozási illeték változásai

 
 A 2013. január 1. napjával hatályba lépő Illetéktörvény módosítás nagy volumenű változásokat hozott az öröklés illetve ajándékozási illetékek terén.


2013-03-24
Lakásszerzési illetékek és illetékkedvezmények változásai

2013. január 1-től hatályba léptek az Illetéktörvény (1990. évi XCIII. törvény) módosításai, melyek a lakásvásárlás tekintetében több ponton egyszerűsítették az illetéktörvényt. Emellett számtalan változás történ az illetékkedvezmények körében.


2013-03-24
Új korhatárok a motoros jogosítványhoz2013-03-07
Új Btk.: új intézkedési nemek

A  2012. évi C. tv. (új Btk.) 2013. július 1-én lép hatályba. A számos újítás megismerése nemcsak a jogászok számára elengedhetetlen. Minden törvénytisztelő állampolgárnak tisztában kell lenni nagy vonalakban a büntetőjogi környezettel, hiszen így van mód jogkövető magatartásra. 

2012-08-04
Új Btk.: jóvátételi munka és elektronikus adat hozzáférés

A parlament által elfogadott 2012. évi C. tv. (új Btk.) 2013. július 1-én lép hatályba. A számos újítás, átalakítás megismerése nemcsak a jogászok számára elengedhetetlen. Meggyőződésem szerint minden törvénytisztelő állampolgárnak tisztában kell lenni nagy vonalakban a büntetőjogi környezettel, hiszen így van mód jogkövető2012-08-04
Kábítószerrel visszaélés

A kábítószerrel és új pszioaktív anyaggal való visszaélés bonyolult tényállásokban van szabályozva a Büntető törvénykönyvben. Figyelmébe ajánlom mindenkinek a szigorú büntetési tételeket. 

2012-07-05
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról (EE

A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban vagy szerződő államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával érhető el.

2012-07-01
Ne utazzon biztosítás nélkül!

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy bármely utazás esetén elengedhetetlenül fontos, hogy biztosítással rendelkezzünk. Mindenki úgy gondolja, hogy őt nem érheti baj. Természetesen nem baj, ha optimisták vagyunk, de ne feledjük, idegen országban sokkal kiszolgáltatottabbak vagyunk bármiféle baj esetén. 2012-07-01
Szomszédjogi viták: Hangos, összeférhetetlen szomszédok

Keveseknek adatik meg az a kiváltságos helyzet, hogy elmondhatják: nincs szomszédjuk. Legtöbbünknek van szomszédsága, így óhatatlanul is az együttélés valamely jól működő, avagy elviselhetetlen rendszerében találjuk magunkat.

2012-05-28
Közúti baleset okozása (Btk. 187.§.)

A Büntető Törvénykönyv 187. §  (1) bekezdése kimondja, hogy aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2011-08-21
Felelõsség a gyermekek által okozott károkért

Ptk. 347.§ (1) bekezdése kimondja, hogy akinek belátási képessége hiányzik, vagy fogyatékos, felelősségre nem vonható. Helyette gondozója felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy a felügyelet ellátása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

2011-08-02
A baleseti sérültek kárigénye

Ön vagy hozzátartozója baleset áldozata lett?
Segítünk, hogy ingyenesen informálódhasson és előzetes költségek nélkül kártérítéshez jusson!


2011-07-15
A biztosító visszkereseti igénye

Sokan nem gondolnak arra, hogy biztosítójuk helytáll ugyan az általuk okozott közlekedési baleset miatt a károsult felé, de adott esetben lehetősége van arra, hogy visszkereseti igénnyel éljen a károkozó jármű vezetőjével, avagy üzembentartójával szemben.
A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (2009. évi LXII.tv.) 34.§-ának tanulmányozását ajánlom a téma iránt érdeklődőknek.

2011-04-02
Kártérítés közlekedési baleset esetén

Rövid jegyzetemben azoknak kívánok segítséget nyújtani, akik önhibájukon kívül közlekedési baleset áldozatává váltak, avagy balesetben hozzátartozójuk megsérült.


2011-03-13
nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés