Változó ingatlan-nyilvántartási szabályok – Jó hír a gépkocsibeállóhellyel rendelkezőknek


Az utóbbi években sok gondot okozott a beállóhellyel rendelkezők számára, hogy a garázshelyek értékesítése rendkívül nehézkes volt. 

A fő gondot az okozta, hogy az összes tulajdonostársat ki kellett értesíteni egy-egy ügyletről, hiszen mindenkinek előváráslási joga van a beállóhelyekre. Budaörsön is több olyan társasház van, ahol teremgarázs van és így a beállóhelyek osztatlan közös tulajdonban vannak. A postai költségeket is figyelembe véve nagy gondot okozott az is mindig, hogy a beállóhelyek árához késpest aránytalanul, nagy költséget jelentett a tulajdonostársak kiértesítése.
Voltak földhivatalok, akik elfogadták ugyan a tulajdonostársak nagy számára, a kiértesítés nehézségeire történő hivatkozást, de ez sajnos nem oldotta meg azt a problémát, hogy esetleg egy tulajdonostárs évek múlva értesülve az ügyletről, elővásárlási jogot gyakorol terméász6eetesen az eredeti szerződés szerinti vételáron.
A mostani jogszabályváltozás lényege, hogy a garázs rendeltetési módú ingatlanok esetében az elővásárlási jog gyakorlásával összefüggő közlési és a közlés igazolására vonatkozó szabályok körében könnyítések történtek. A közös képviselő teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozata a vételi ajánlat kifüggesztéséről  helyettesítheti a tértivevényt, átvételi elismervényt. Természetesen jobb lett volna, ha ezzel összefüggésben nem csak az ingatlan-nyilvántartási törvényt módosítják, hanem a Polgári törvénykönyvet is, mert egyelőre szakmai viták vannak arról, hogy ez a módosítás megoldja-e a elővásárlási joggal rendelkezők irányában a relatív hatálytalanság problémáját, vagy csupán a földhivatali bejegyzést könnyíti meg.
További nagy fontosságú módosítást, hogy lehetővé vált a teremgarázs beállóhelyek önálló helyrajzi számmal ellátása. Ekként ezek 1/1 tulajdonba tudnak kerülni, ami jelentős mértékben javítja a beállóhelyek forgalomképességét, vélhetően az értékükre is pozitív hatást gyakorolva.

dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina 
ügyvédA fentiek nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Konkrét ügyében kérjen konzultációs időpontot!

2022-09-05

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés