Foglalkozzunk cégügyeinkkel! Gondolatok a cégnévről

Aki már alapított gazdasági társaságot, az pontosan tudja, hogy a cégnév megválasztása nem is olyan kis feladat, mint amilyennek tűnik. Legyünk kreatívak, csengjen jól, tükrözze a társaság tevékenységét, legyen tekintélyes, ébresszen bizalmat. Megannyi szempont. Nézzük most, hogy mindezeken felül a jogszabály milyen követelményeket támaszt a cégnév megválasztásával szemben. Az alapítandó cég nevét úgy kell megválasztani, hogy az olyan mértékben különbözzön a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető. Egy adott név használatára annak van joga, aki a kérelmét előbb nyújtotta be. A névvel kapcsolatos izgalmak elkerülésére a névfoglalás intézménye áll rendelkezésre. Ez egy elektronikus eljárás, mely az adott név foglalását 60 napra teszi lehetővé.
A cégbíróság gyakorlata szerint két cégnév között legalább 3 karakter különbségnek kell lenni és nem alkalmas a megkülönböztetésre a szám, számkapcsolat, illetve a „Magyarország”, „Hungary” stb. kifejezések pótlólagos használata sem.
A cégnév nem lehet ugyanakkor megtévesztő sem. Amennyiben a cégnév utal a cég tevékenységére is, úgy annak magyar nyelven és a magyar helyesírás szabályainak megfelelően kell történnie.
A cégnév minimálisan a vezérszóból és a cégforma megjelöléséből kell álljon. Az első helyen a vezérszó áll, mely lehet idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaikszó is, de mindenképpen latin betűkkel kell írni. A vezérszón kívül csak magyar kifejezések lehetnek a cégnévben.
Az „állami”, vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül, vagy szervezetei útján többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég tartós állami tulajdonú körbe tartozik.
Szerepelhet továbbá a cég tagjainak neve is, de csak engedéllyel használhatók a történelmi alakok nevei, vagy olyan név, amihez másnak jogos érdeke fűződik. Az önkényuralmi rendszerekhez fűződő nevek, kifejezések pedig semmiképpen nem használhatók.
Sok a szabály, de tekintve, hogy a cégeljárás ügyvédköteles, így bizton számíthatunk jogi képviselőnk útbaigazításaira.

Konkrét kérdésével kapcsolatban ügyvédi konzultáció keretén belül tájékozódhat.2017-08-11

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés