Kedvező illetékek a rokonok és házastársak részére!

 Az Illetéktörvény kedvező helyzetet teremt a családon belüli ajándékozás és visszterhes átruházás tekintetében. A jogszabályok az egyenes ági rokonok mellett a házastársakat is előgyben részesítik.

Ez azt jelenti, hogy a házastársak illetékmentesen ajándékozhatnak egymásnak vagyontárgyakat, akár ingatlant is, csakúgy, mint eddig az egyenesági rokonok, tehát gyerekek, unokák a szülőknek, nagyszülőknek és fordítva. Ugyanígy illetékmentesen köthetnek egymással adásvételi szerződést is mind az egyenesági rokonok, mind a házastársak. Fontos megjegyezni, hogy az egyenes ági rokon közé sorolható az örökbefogadott gyermek, valamint az örökbefogadó is, ellenben a nevelt- és mostohagyermek, illetve nevelő szülő nem egyenesági rokonai egymásnak!

 
 
 
Az Illetéktörvény ide vonatkozó rendelkezése:

26. § (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

z) a vagyonszerzés, ha

za) egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából,

zb) házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,

zc) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből

származik.

Tőlem gyakran kérdezik az ügyfelek, hogy ez meddig lesz így. Nem tudni. Mindenesetre az illetékjogszabályok viszonylag könnyen módosíthatók abból a szempontból, hogy a változások hatálybalépése akár rövid határidővel is megtörténhet. Így általában azt mondom: amit ma szerződhetsz, ne halaszd holnapra!
 

Jelen írás nem minősül ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban kérjen személyesen tanácsot! 

2014-01-14

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés