Használt autó vásárlás - Micsoda rizikó! (szavatossági perek)

A használt autók vásárlása területén a hibás teljesítésnek óriási látenciája van. Megvesszük az akár több milliós járműveket, miközben fogalmunk sem lehet azok valós műszaki állapotáról, rejtett vagy elrejtett hibáiról. Gyakran visszaélnek a jogérvényesítő rutintalanságával, bátortalanságával.Szomorú a helyzet a jogérvényesítések területén. Azt tapasztalom, hogy a jogi tájékozatlanság miatt a legtöbb vásárló visszariad még a reklamációtól. Az eladói oldal mindig határozottabban lép fel. A félelem a bizonyítási nehézségektől végül mindent legyőz és a károsultak belenyugszanak helyzetükbe, elkönyvelik a tanulópénzt. Pedig erre nincsen ok, hiszen a jogszabályok megfelelően rendezik ezt a területet.
A károk köre annyira sokrétű, hogy természetesen a konkrét jogi helyzet megítéléséhez elengedhetetlenül fontos a tényállás teljes ismerete. Akinek konkrét ügyében tanácsra van szüksége, írja meg emailben történetét. Online konzultáció keretében is tudunk felvilágosítást nyújtani. Ez a mód nagyon hatékony, hiszen a részletek elmesélése így már rövidebb időt vesz igényben. Készülnie kell a gépjármű adásvételi szerződéssel, állapotlappal, javítások munkalapjával és egyéb rendelkezésre álló dokumentumokkal. A konzultáció mindig a megoldási módokra koncentrál.
A jogi álláspont kialakítása után leggyakrabban egy részletes ügyvédi levélben jelentjük be az igényt az ellenérdekű félnek. Ez a lépés elengedhetetlen, praxisomban minden eljárás megindítását megelőzi, hiszen a költségek optimalizálását is szem előtt kell tartani. Az ügyvédi levél célja a tájékozottság felmutatása, a bírói gyakorlatról történő tájékoztatás, a jogi környezet levezetése. Célunk, hogy az egyezségkötés célszerűségéről győződjön meg a kötelezett. Amennyiben a hiba tényét, a hibás teljesítést elismeri, úgy máris az egyezség kialakítása következhet. A részleteket levelezés útján, vagy személyes peren kívüli tárgyalásos úton alakítjuk ki. Lehetséges kimenetel a javítási és járulékos költségek megtérítése (beleértve a jogi képviselet költségeit is), az adásvételi szerződés felbontása, az eredeti állapot helyreállítása, de előfordul, hogy magát a kijavítást vállalja az eladó. Lényeges, hogy az egyezséget professzionális módon írásba foglalt szerződés rögzítse.
Amennyiben egyezséget létrehozni nem lehetséges, a peres út mihamarabbi igénybevételét javaslom. Az új peres környezetben az eljárások időtartama belátható. Az időben felvett bizonyítás a pernyerést nagyban elősegíti, így érdemes mihamarabb tájékozódni a jogi lehetőségeket illetően.
 

A jelen tájékoztatás nem minősül ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban kérjen jogi állásfoglalást. 
Email: dr.moravcsik@moravcsik.hu


2020-11-18

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés