Megszűnik a tartásdíj százalékos meghatározása

 

Az Új Polgári Törvénykönyv több változást is hoz a tartásdíjak meghatározása körében. Az egyik fontos változás, hogy megszűnik a korábban túlnyomórészt alkalmazott százalékos - és mellette minimum összeget tartalmazó - meghatározás. 

 

Az új szabály a következő:

Ptk. 4:207. §. A tartásdíjat határozott összegben kell meghatározni. A bíróság ítéletében úgy rendelkezhet, hogy a tartásdíj évente, a következő év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével - külön intézkedés nélkül - módosul.

A változást főként gyakorlati problémák indokolták. Az utóbbi évek a jövedelmek összetételének átalakulását hozták. A jövedelem sok esetben már nem csak magából az egyösszegű nettó munkadíjból áll, így problémát okoztak a különleges jövedelmi kategóriák. Ezenfelül gyakori munkahelyváltozások is nehezítették a végrehajtást. A jogosultak sokszor nem tudják, hogy milyen összegekből járna a meghatározott százalék. Ennek oka lehet például, hogy egyszerűen nem értesülnek a munkadíj emelkedéséről. Ez még akkor is előfordulhat, ha a bíróság letiltás útján való megfizetésről rendelkezik, mert ha egy munkahelyváltást önkéntes fix összegű teljesítés követ, a jogosult nem indít eljárást a kötelezettel szemben. Tulajdonképpen jogkövető magatartás esetén gyakran előfordult, hogy akár minden hónapban más összegű tartásdíj számítandó és ez kétségkívül végrehajtási nehézségekhez vezetett.

A fenti okok ellenére fennállt azonban az igény arra, hogy a tartásdíjak valami módon értékállóak legyenek. Ezt a jogalkotó úgy oldotta meg, hogy a jogszabályba beépítette azt a lehetőséget, hogy a tartásdíj inflációkövető lehessen. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a bíróság rendelkezik, hogy a tartásdíj minden évben január 1. napjától a közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével növekszik. Természetesen a KSH ezt az adatot nem január 1. napján, hanem valamivel később szokta közzétenni, így az emelés utólag állapítható csak meg és az adott év január 1. napjától visszamenőlegesen növeli a tartásdíjat, az addigi különbözetet pedig egy összegben szükséges megfizetni.

 

Megoszlanak a vélemények, hogy a módosítás hasznos-e. Jómagam hasznosnak tartom a változást, mert a korábbi rendszer sok végrehajtási problémáját tapasztaltam. Reményeim szerint az új szabály egyszerűbb,  áttekinthetőbb, könnyebben végrehajtható lesz, így a jogviták száma talán csökkenni fog.

A jelen írásban foglaltak nem minősülnek ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét jogesetével kapcsolatban kérjen konzultációs időpontot!

dr. Moravcsik Krisztina

ügyvéd2014-05-09

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés