Vételárat készpénzben?

Egyre többször találkozom munkám során azzal a kéréssel, hogy az ingatlan vételárát a vevő készpénzzel szeretné kifizetni. Ennek vannak jogszabályi korlátai is, de az észszerűség akkor is korlátot szab ennek, ha jogszabályi akadály nincsen.
Jogszabályi akadályt jelent, hogy cégek esetén a készpénzes teljesítés nem haladhatja meg az 1.500.000,- Ft – ot. Ugyanígy szabály vonatkozik arra is, hogy CSOK felhasználása esetén a készpénzes teljesítés korlátozott. A korábbi jogszabályi környezetben teljesen megszokott volt, hogy a foglalót a felek készpénzben fizették meg. Ez fakadt az akkor hatályos Polgári törvénykönyvből is. Mára már a foglalót sem kell készpénzben fizetni.
Nem tudom, hogy pontosan mi áll a készpénzes fizetési igények mögött. Gyakori, hogy az átutalási költségeket kívánják a felek csökkenteni. Amennyiben a pénz készpénzben áll rendelkezésre, akkor ez érthető is bizonyos szempontból. Ilyen esetekben megoldás lehet, ha a vevő közvetlen befizetést teljesít az eladó számlavezető bankjában.
Nézzük, mik is a készpénzes teljesítés veszélyei.
Aki vett már részt adásvételi szerződéskötésen és számolt már készpénzt, az pontosan tudja, hogy 40-50 millió Ft átszámolása nem kis feladat. A budaörsi ingatlanok ritkán cserélnek gazdát ennél olcsóbban. A készpénzes fizetésnél nem lehet kiküszöbölni a hamis bankjegyek veszélyét sem. Az én irodámban is rendelkezésre áll egy UV lámpa, mellyel a biztonsági elemeket lehet vizsgálni. Mégis el kell mondjam, hogy nem egyszer találkoztam már olyan esettel, hogy a biztonsági elemek bizony nem minden bankjegyen azonosak. Ezek típusa és száma ugyanis attól függ, hogy az adott bankjegyet mikor adták ki. Természetesen nem is értünk hozzá olyan szinten, hogy biztosan megállapíthassuk egy-egy bankjegy valódiságát. Hangsúlyozom, hogy a jelentős mennyiségű készpénz számolása, ellenőrzése csak fokozza ezen veszélyeket.
Készpénzes teljesítés esetén nyilatkozatban tudja elismerni az eladó a pénz átvételét. Ennél sokkal jobb, ha átutalási igazolás, vagy a banki befizetésről pénztárbizonylat áll rendelkezésre. Az ilyen kifizetések megtörténtét később sem lehet sikerrel kétségbe vonni. A készpénzes teljesítésnél fel szokott merülni az igény arra, hogy a pénzátadás az ügyvédi irodában történhessen, és erről ügyvéd által ellenjegyzett okirat szülessen. Amennyiben az átadott összegben hamis pénz lenne, melyre később derülne fény, úgy komoly gondot okozhatna, hogy a pénz eredetiségét senki sem tudta megfelelően vizsgálni. Az átadott összeg téves megszámolását nem veszem számításba, ilyen jellegű probléma kizárható.
Mindenkit buzdítok arra, hogy lehetőség szerint banki átutalással, avagy közvetlen banki pénztári befizetéssel teljesítsen vételárat. Ez ésszerű, jogszerű és alkalmas minden visszaélés meggátolására. 


dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina ügyvéd


Fenti írás nem minősül jogi tanácsadásnak. Konkrét ügyében kérjen konzultációs időpontot.2022-09-05

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés