Nem elég a gyász, a joggal is birkózhatunk!

Hatalmas problémákat okozhat, ha a ténylegesen házastársi vagyonközösségbe tartozó vagyontárgyak csak az egyik házasfél nevén vannak nyilvántartva. Ez nem csak váláskor, de bizony egy haláleset bekövetkezése esetén is nagy gondot jelent.Egyrészről komoly jogi nehézséget okoz mindez a túlélő házastárs számára, aki azzal szembesül, hogy adott esetben a ház, vagy az autó egyáltalán nincs a nevén. Ilyenkor a vagyontárgy egészében beletartozik a hagyatékba, és adott esetben a gyermekek öröklik azt, szerencsés esetben részben a házastárs is örököl. Ez a szerencsés eset nyilván még így is messze áll attól, hogy mint házastársi közös vagyon, annak egy része eleve a túlélő házastárs nevén lenne nyilvántartva. Ilyen esetben a hagyatéki eljárásban kell előterjeszteni a vagyonközösségi igényt. Ezt az igényt az örököstársak elismerhetik. Elismerés hiányában perben kell azt érvényesíteni. Természetesen a jog keletkezésének ideje sem közömbös, hiszen jövedelemadó kérdések is felmerülhetnek.
Hasonlóan igen nagy meglepetés érheti azokat a gyermekeket, akik csak szülőjük hagyatéki eljárása alatt szembesülnek azzal a ténnyel, hogy az elhunytnak nincs a nevén a közös vagyon. Külön igényérvényesítés nélkül nem fognak örökölni olyan vagyontárgyat, ami benne sincs a hagyatékban. Mindennek még a kötelesrész szempontjából is óriási jelentősége lehet. Persze elintézhetnénk ezt egy legyintéssel, hogy a gyerekek végső soron mindennek örökösei lesznek, amikor  a másik szülő is meghal, de ma már ez nem magától értetődő. Nagyon sok az elvált szülő. Számtalan alkalommal nem szülője mindkét házasfél a gyermekeknek. Ilyen körülmények között mondanom sem kell, milyen nagy jelentőségű, hogy örököl – e a gyermek az elhunyt szülő után.
Talán írásom rávilágít arra, milyen nagy jelentősége van a vagyoni viszonyok rendbetételének.

Dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina ügyvéd


Jelen írás nem minősül ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét jogi heklyzetével kapcsolatban kérjen konzultációs időpontot!

2023-01-31

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés