Az öröklési és ajándékozási illeték változásai

 
 A 2013. január 1. napjával hatályba lépő Illetéktörvény módosítás nagy volumenű változásokat hozott az öröklés illetve ajándékozási illetékek terén.


A legfontosabb változás, hogy a családi kapcsolaton és forgalmi értéken alapuló számtalan korábbi illetékkulcsot felváltotta egy általános 18 %-os, illetve a lakástulajdon és a tulajdonjoghoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok ingyenes szerzése esetén (pl. haszonélvezet) egy 9%-os illetékkulcs
 
Ezek az illetékek az ajándék illetve az örökség tiszta értéke alapján számítandók, ami azt jelenti, hogy az ingyen szerzett vagyonból le kell vonni az azt terhelő tartozásokat, adósságokat, terheket, s az eredmény az ún. tiszta érték jön számításba az illetékkiszabáskor.   
 
Ahhoz, hogy az illeték összege kiszámítható legyen, mindenekelőtt magát az illeték tárgyát kell definiálnunk, hiszen fontos tudni, hogy mi is lehet a tárgya az öröklés valamint ajándékozási illetéknek.
Öröklésesetében az illeték tárgyát képezi természetesen maga az örökség, valamint a hagyomány, a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, illetve a halál esetére szóló ajándékozás általi szerzés.
Ajándékozási illeték tárgya lehet ingó, ingatlan ingyenes megszerzése, vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, illetve az ilyen jogról való ellenszolgáltatás nélküli lemondás, de csak abban az esetben, ha az ajándékozás tényéről okiratot állítottak ki, illetve ingó ajándékozása esetén, habár okiratot nem állítottak ki, de a megajándékozottnak jutó ingó értéke meghaladja a 150.000,- Ft-os értékhatárt. Ezekben az esetekben – bizonyos illetékmentes esetek kivételével – az ajándékozást az állami adóhatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni.
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy megszűntek az alábbi öröklési illetékmentességek:
A továbbiakban nem illetékmentes a takarékbetét, bankszámlapénz öröklése, ajándékozása. Nem mentes továbbá az illeték alól a lakástulajdon haszonélvezetének, használatának túlélő házastárs általi megszerzése, valamint a kiskorú gyermek halála esetén a szülő öröklése.
Mondani sem kell, hogy a túlélő házastárs kárára történt változás sokaknak fog nehézséget okozni, mert az így automatikusan megörökölt teljes fennálló vagyonra kiterjedő haszonélvezeti jog öröklési illeték alá fog esni. az jelenlegi számítási szabályok szerint egy ingatlan haszonélvezeti joga több millió forint is lehet, ami alapján az illetékfizetés nagy nehézséget okozhat. Megoldásként szolgálhat, ha a hagyatéki eljárás során a túlélő házastárs lemond a haszonélvezeti jogról, azonban ez azt eredményezheti, hogy kiszolgáltatottá válik az örökösöknek.
A kiskorú után a szülő öröklése nyilvánvalóan ritkább. Úgy vélem, ez a változás inkább érzelmileg viseli meg jobban a túlélő szülőket, különösen akkor, ha a kiskorú maguktól a szülőktől szerezte, kapta ajándékba a hagyaték tárgyát.
 
 Az írás nem tekinthető ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét jogeset kapcsán keresse fel jogi képviselőjét konzultáció céljából.
           
dr. Moravcsik Krisztina


2013-03-24





nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés