Hazugságok a bíróságok előtt

“Ha az igazat akarjuk megtudni valakiről, akkor az érintettet kell utoljára megkérdezni.” Ezt a mondatot a Doktor House c. sorozatban hallottam és nagyon találónak érzem.A bíróságok előtt rengeteg hazugságot hallok nap mint nap. A legtöbb ember úgy tudja, hogy a bíróság előtt nem lehet hazudni. Na ez sem teljesen igaz. Nem mindegy ugyanis, hogy kinek milyen ügyben tett nyilatkozatáról beszélünk.
 
Természetesen a tanúnak néhány kivételtől eltekintve mindenképpen igazat kell,  vagy legalábbis kellene mondani a bíróságon, ellenkező esetben a tanú elköveti a hamis tanúzás bűncselekményét. Ezzel kapcsolatos figyelmeztetések természetesen el is hangzanak a kihallgatások előtt. Még azt is mindig elmondja az eljáró bíró, hogy szabadságvesztéssel büntethető a hamis tanúzás. Ennek ellenére a tanúk rendszeresen tesznek hamis nyilatkozatot. Ha nem így volna, sosem fordulhatna elő, hogy ellentétes tanúvallomások keletkeznek.
 
Polgári ügyekben nemcsak a tanúknak, de a peres feleknek is igazat kell mondani. A feleknek szóló kioktatás a jóhiszemű pervitelről is szól.
 
A büntető ügyekben más a helyzet, ott ugyanis a vádlott hazudhat is. A figyelmeztetés úgy szól, hogy bármit mondhat a vádlott, de mást hamisan bűncselekmény elkövetésével nem vádolhat. Tulajdonképpen ez a korlátja a védekezésnek. Ennek elvi alapja, hogy saját magát bűncselekmény elkövetésével senki nem köteles vádolni.
 
Ez az elv egyébként a tanúkra is vonatkozik mind polgári, mind büntető ügyekben. A kihallgatások közben, amikor olyan kérdés hangzik el, amire eleve felmerülhet, hogy magát kellene a tanúnak bűncselekmény elkövetésével vádolni, akkor gyakran még meg is ismétlik az erre vonatkozó kioktatást.
 
Fentiekből leszűrhető, hogy az eljárási szereplőknek többségében igazat kellene mondani. A valóság azonban elég lesújtó. Igaznak bizonyul a Doktor House c. sorozatból idézett fenti mondat. Úgy gondolom, ez mindaddig nem fog változni és a felek valamint tanúk szemrebbenés nélkül valótlanságokat állítanak a bíróságok előtt, amíg nem hallunk sok olyan hírt, hogy hamis tanúzásnak komoly jogkövetkezményei lettek, vagy legalábbis nagy számban indulnának eljárások hamis tanúzás bűncselekményének elkövetkése miatt.
 
 
Jelen írásban foglaltak nem tekinthetők ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban minden esetben kérje szakember segítségét!dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina 

2018-12-07

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés