Válófélben lévők figyelem! Kinek jár lakáshasználati díj?

A lakáshasználati díj a távozó házastársnak a lakás elhagyásáért járó egyösszegű térítés, melynek esedékessége a lakás elhagyásához kötődik.  

 

 Ez alól kivételt jelent, ha a lakáshasználati díj rendezésére a házastársi közös vagyon megosztása során kerül sor, ilyenkor a vagyonmegosztás során vagyoni értékként számolható el a lakáshasználati díj. Az Új Ptk. szabályozási köréből is kikerült a lakáshasználati jog számítási rendszere, így már a forgalmi viszonyoknak megfelelően, minden esetben egyedileg, általában szakértő bevonásával kell megállapítani annak mértékét. A lakáshasználati díj ellenértékét befolyásolja az is, hogy a közös kiskorú gyermek, gyermekek lakhatását melyik házasfél biztosítja. Amennyiben a gyermek/ek is az érintett ingatlanban maradnak, úgy az természetesen a lakáshasználati díj ellnértékét csökkentő tényezőként vehető figyelembe.

Ettől eltérő fogalom a többlethasználati díj, mely a közös tulajdonból ered, tehát nem csak házastársak esetén kell vele számolni. Amíg nincs megosztva, illetve megváltva a tulajdon, az ingatlant kizárólagosan használó tulajdonostárs köteles a tulajdoni hányadát meghaladó használatért ellenértéket fizetni.

A két használati díj egymást nem zárja ki, tehát egyszerre akár mindkettő érvényesíthető. A többlethasználati díj esetében az önként elköltözés kérdése fontos, mert elviekben ez érvényesítési akadályt képez. Ettől függetlenül számtalan jogeset van, amikor önkéntes elköltözés esetén is járhat ez a tétel, amennyiben sikerrel bizonyítjuk, hogy a másik fél tűrhetetlen magatartása okozta az „önként” való elköltözést. Ez helyzet-, eset-, és körülményfüggő, mely szintén bírói mérlegelés alapján állapítható meg.

 

Jelen írás nem minősül ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban kérjen konzultációs időpontot! 2014-10-19

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés