A gondoskodás kötelesség! Gondoskodjunk időskorú, beteg, rászoruló hozzátartozóinkról! Ez nemcsak erkölcsi, hanem esetenként jogi kötelezettség is.

A Büntető törvénykönyv 167. §-a úgy rendelkezik, hogy aki állapotánál vagy idős koránál fogva önmagáról gondoskodni nem tudó személlyel szemben gondozási kötelezettségét nem teljesíti, és ezáltal a gondozásra szoruló életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.A szabály egyértelmű. Nézzük a részleteket.
A bűncselekményt az tudja megvalósítani, akinek gondozási kötelezettsége áll fenn. Ilyen gondozási kötelezettség jogszabály alapján, vagy akár szerződés, pl. tartási szerződés alapján is fennállhat. Fontos, hogy a bűncselekmény olyan ember sérelmére követhető el, aki betegsége, vagy idős kora miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Természetesen a bíróságok előtt ez komoly megfontolás tárgya kell legyen, hogy vajon képtelen volt-e gondoskodni magáról az adott sértett. Ez gyakran szakértői kérdés.
A civil életben egyszerűbb eldönteni ezt a kérdést. Ha valaki a mindennapi életszükségleteket nem tudja biztosítani a maga számára, biztosan képtelen az önellátásra. Pl. nem tud bevásárolni magának, nem tud tisztálkodni, mozgásképtelen, nem tudja a gyógyszereit beszerezni vagy bevenni, orvosi ellátáshoz jutni stb. Bűncselekményről akkor beszélünk meg, ha az elkövető mulasztása miatt a sértett élete, testi épsége, egészsége veszélybe kerül. Amennyiben komolyabb eredmény valósul meg, általában más bűncselekményről beszélhetünk.
Kiemelem, hogy kiskorúval szembeni gondozási kötelezettség elmulasztásakor nem ez a bűncselekmény, hanem kiskorú veszélyeztetése valósul meg.
Mindezek a büntetőjogi előírások. Az erkölcsi kötelezettség ennél tágabb körben is kötelezi a hozzátartozókat, egyéb gondozást ellátókat. Ne hagyjuk ezt figyelmen kívül.Jelen írásban foglaltak nem minősülnek ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban konzultáción kérjen tanácsot!dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina 
 2018-12-07

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés