Kábítószerrel visszaélés

A kábítószerrel és új pszioaktív anyaggal való visszaélés bonyolult tényállásokban van szabályozva a Büntető törvénykönyvben. Figyelmébe ajánlom mindenkinek a szigorú büntetési tételeket. 

Visszaélés kábítószerrel 
 
     
282. §  (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, 
bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
     
(2) A büntetés 
     
a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő 
személy felhasználásával, 
     
b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre 
     
követik el. 
     
(3) Aki 
     
a) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, 
     
b) kábítószer előállításához szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készít, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, az 
országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 
     
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
     
(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 
     
(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 
     
a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 
     
b) a (2) bekezdés a) pontja esetén bűntett miatt három évig 
     
terjedő szabadságvesztés. 
     
282/A. §  (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
     
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
     
a) bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggűő személy felhasználásával, 
     
b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva, 
     
c)  a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet létesítményében 
     
követik el. 
     
(3)  A büntetés öt évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű 
kábítószerre követik el. 
     
(4) Aki 
     
a) az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig, 
     
b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig 
     
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
     
(5) Az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 
     
(6) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 
     
a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 
     
b) a (2) bekezdés esetén bűntett miatt öt évig 
     
terjedő szabadságvesztés. 
     
282/B. §  (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával 
kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és két évtől 
nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
     
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, 
     
a) ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál vagy átad, illetve 
ilyen személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, 
     
b) ha az elkövető oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épület területén, 
illetőleg annak közvetlen környezetében kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 
     
c) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben követik el. 
     
(3)  A büntetés öt évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha 
     
a) a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre, 
     
b) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben, illetve hivatalos vagy közfeladatot ellátó 
személyként, e minőséget felhasználva 
     
követik el. 
     
(4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
     
(5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószernek nem minősülő
kábító hatású anyag, illetőleg szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt, vagy ilyen személyt erre rábírni törekszik, bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
     
(6) Az (1)-(5) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 
     
(7) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 
     
a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 
     
b) a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés b) pontja esetén bűntett miatt öt évig 
     
terjedő szabadságvesztés. 
     
282/C. §  (1) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az 
ország területén átvisz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
     
(2) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
     
(3) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el. 
     
(4) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén öt évig, a (2) bekezdés esetén két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. 
     
(5) Ha a bűncselekményt a kábítószerfüggő személy csekély mennyiségre követi el, a büntetés vétség miatt 
     
a) az (1) vagy a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztés, 
     
b) a (3) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztés. 
     
283. §  (1) Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, 
     
a) aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart [282. § (5) bek. a) pont], 
     
b)-d)  
     
e) az a kábítószerfüggő személy, aki 
     
1. jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert saját használatára termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan 
kivisz, az ország területén átvisz [282/C. § (1) bek. és (5) bek. a) pont], 
     
2.  
     
f) az a kábítószerfüggő személy, aki az e) 1. alpontban meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben - két évi szabadságvesztésnél nem 
súlyosabban büntetendő - más bűncselekményt követ el, 
     
feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószerfüggőséget gyógyító 
kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt. 
     
(2)  
     
 
                           Visszaélés kábítószer-prekurzorra  
 
     
283/A. §  (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott engedély nélkül vagy engedély kereteit túllépve kábítószer-prekurzort 
tart, forgalomba hoz, az Európai Közösség vámterületére behoz, onnan kivisz, vagy kábítószer-prekurzorral közvetítő tevékenységet végez, 
bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
     
(2) Nem büntethető, aki - mielőtt a kábítószer készítését elősegítő tevékenysége a hatóság tudomására jutott volna - a cselekményét a 
hatóság előtt felfedi, a birtokában lévő kábítószer-prekurzort a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a kábítószer készítésének 
elősegítésében részt vevő más személy kilétének megállapítását. 
     
 
                           Visszaélés új pszichoaktív anyaggal  
 
     
283/B. §  Aki új pszichoaktív anyagot 
     
a) az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, 
     
b) előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 
     
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
     


2012-07-05

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés