Hálátlan gyermekek! A kitagadás jogintézményéről

A hálátlan gyermekek esetén a szülők gyakran tesznek olyan kijelentést, hogy "kitagadlak a családból!"

De vajon a szavakon kívül mit jelent a kitagadás jogintézménye a valóságban?

Az érvényes kitagadás legfontosabb jogkövetkezménye, hogy a kitagadott személy még a kötelesrészre jogosultságát is elveszti. A kitagadás okát természetesen kifejezetten meg kell jelölni. Az új Polgári törvénykönyv némileg változtatott a kitagadási okok körén. A jelenlegi szabályozás szerint kitagadásnak akkor van hely, ha a kötelesrészre jogosult az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne; az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el; az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el; az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el; az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette; vagy amennyiben erkölcstelen életmódot folytat.
Ezeket a nagyrészt szubjektív kategóriákat a joggyakorlat tölti meg tartalommal. A kitagadást tartalmazó végrendelet ügye megtámadás esetén bíróság elé kerül és hosszas bizonyítás valamint mérlegelés során dől el, hogy az örökhagyó által megjelölt kitagadási ok fennállt-e, így a kitagadás érvényes-e. Ezek a perek gyakran elhúzódóak és bizonyítási nehézségekkel terheltek, hiszen az örökhagyó már nem tud részt venni a bizonyítási eljárásban. Gyakran gondot okoz az a szabály is, hogy amennyiben az örökhagyó megbocsájtotta a végintézkedés előtt a kitagadási okként megjelölt magatartást, akkor a kitagadás érvénytelen. Természetesen a kitagadás érvénytelensége nem azt eredményezi, hogy ismét törvényes örökössé válik a kitagadott személy, hanem hogy igényt tarthat a kötelesrészre.
Fontos szabály, hogy a kitagadás csak magát a kitagadott személyt érinti. Amennyiben a kitagadást is tartalmazó végrendelet általános örököst is nevezett, úgy a kitagadott személy leszármazója kötelesrészt igényelhet, ha azonban a végrendelet nem nevezett örököst, úgy a kitagadott személy leszármazója általános örökössé válik.
Mint látható, a szabályok meglehetősen összetettek.
Érdemes nagy körültekintéssel eljárni bármely tartalmú végrendelet megtételekor.
  
A fentiek nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatosan konzultáció keretében kaphat tájékoztatást. 

2017-08-11

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés