Új Btk. Szigorodik az ittas járművezetés megítélése

 

2013. július 1. napján hatályba lép az új Büntető Törvénykönyv, mely újabb szigorítást tartalmaz az ittas járművezetőkkel szemben. A régi szabályozás szerint, ha a sofőr véralkoholszintje 0,8 ezrelék alatt volt, az cask szabálysértést valósított meg. Csak az e szint feletti véralkoholszint esetén beszélhettünk bűncselekmény elkövetéséről. További tényállási feltétel volt, hogy a vezető ún. “befolyásolt” állapotban legyen.

Az új Btk. szerint azonban már az is bűncselekmény, ha a vezető szervezetében 0,50 gramm/liter ezrelék véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter ezrelék levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van és nem kell többé vizsgálni az egyéni befolyásoltságot, hanem mérlegelés nélkül ittasnak kell tekinteni azt, akinek a szervezetében az alkoholszint a fent említett értékeket meghaladja.

Az elfogadott törvényjavaslat indokolása szerint “a tényállás megváltoztatását az tette szükségessé, hogy a korábbi tényállás a bűncselekmény megállapíthatóságához a járművezetéskor megkövetelte a tettes szeszes italtól befolyásolt állapotát, amely bizonyítás-elméleti visszásságokhoz vezetett. A korábbi normaszöveg rendelkezése alapján a tettes meghatározott időpontra vonatkoztatott szeszes ital fogyasztásából származó egyéni befolyásoltságát kellett vizsgálni, illetve megállapítani. A befolyásoltság egzakt módon, közvetlenül nem mérhető, arra csak más mért adatokból: a szervezetből különböző módszerekkel kimutatott alkohol mennyiség alapján lehet szakértői módszerekkel következtetni. E következtetési folyamat esetenként bizonytalansági tényezőket tartalmaz. Bár az etilalkohol szervezetre gyakorolt, a vezetési képességre hátrányosan ható mechanizmusa általánosságban jól meghatározható, mégis a büntetőeljárások során minden kétség nélkül nem zárható ki az sem, hogy más-más terhelt esetében ezek egyéni eltéréseket is mutathatnak.”

Említésre méltó változás továbbá, hogy a régi jogszabállyal ellentétben az új törvény a közforgalom előtt el nem zárt magánúton  (benzinkút, bevásárlóközpont parkolója) elkövetett ittas vezetést az eddigi szabálysértés helyett alapesetben is  bűncselekménynek minősíti.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy az új Btk-ban szét lett választva az ittas járművezetés a vezetési képességre hátrányosan ható szer hatása, azaz drog vagy gyógyszer hatása alatti vezetéstől. A két bűncselekmény miatt alkalmazható szankciók megegyeznek ugyan, mégis nagy jelentőségű a változás, hiszen ha valaki ittas és egyben kábítószer hatása alatt is áll, akkor az már két bűncselekménynek minősül, így halmazati büntetést von maga után.

Az új törvényi szabályozás enyhítést annyiban tartalmaz, hogy míg korábban az ittas vezetés esetén – amennyiben az nem szabálysértést, hanem bűncselekményt valósított meg – a járművezetéstől eltiltás minimum mértéke 1 év volt, most ez a minimum 1 hónapra csökkent.

Természetesen a legfontosabb ügyvédi tanács a következő: Csak józanul üljenek a volán mögé! 

2013-06-26

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés