Új Btk.: jóvátételi munka és elektronikus adat hozzáférés

A parlament által elfogadott 2012. évi C. tv. (új Btk.) 2013. július 1-én lép hatályba. A számos újítás, átalakítás megismerése nemcsak a jogászok számára elengedhetetlen. Meggyőződésem szerint minden törvénytisztelő állampolgárnak tisztában kell lenni nagy vonalakban a büntetőjogi környezettel, hiszen így van mód jogkövetőAz új Büntető Törvénykönyv két új intézkedési nemmel bővíti a kiszabható szankciók sorát. Ez a büntetéskiszabási rendszer hatékonyabbá tétele irányába hat.
A jóvátételi munka a vétség vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntethető bűntett elkövetése esetén lesz kiszabható. Hasonlóan fog működni, mint a próbára bocsátás: a bíróság egy évre elhalasztja a büntetés kiszabását és ez idő alatt az elkövető - választása szerint - állami , közhasznú civil szervezetnél, egyháznál meghatározott idejű jóvátételi munkát kell végezzen. Ez egy lehetőség azok számára, akik szeretnék elkerülni, hogy a bíróság büntetést szabjon ki velük szemben, inkább vállalják, hogy megfelelő hozzáállással igyekeznek a társadalom szempontjából hasznosnak mondható jóvátételt nyújtani, így megszűnik a büntethetőségük. Természetesen amennyiben az elkövető a kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a bíróság folytatja az eljárást és büntetést szab ki. Nem alkalmazható ez az intézkedés visszaeső, bűnszervezetben résztvevő elkövetővel szemben, valamint ha valaki szándékos bűncselekményt felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztés ideje alatt követ el.
További új intézkedés az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele. Erre azon bűncselekmények esetén van lehetőség, melyek az interneten való közzététellel valósulnak meg; amikor a közzétételt bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használják; illetőleg ha az internetes tartalom bűncselekmény elkövetése útján jött létre.  Az intézkedéssel lehetővé válik, hogy a cselekmény társadalomra veszélyességének csökkentése érdekében mihamarabb eltávolítható legyen a bűncselekményt megvalósító tartalom a világhálóról.
 Részlet az új Btk-ból: A jóvátételi munka

67. § (1) A bíróság a vétség, valamint a háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt a büntetés kiszabását egy évre elhalaszthatja, és jóvátételi munka végzését írja elő, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető. A jóvátételi munkavégzés előírása mellett pártfogó felügyelet is elrendelhető.

(2) Jóvátételi munka végzése nem írható elő azzal szemben, aki

a) visszaeső,

b) a bűncselekményt bűnszervezetben követte el,

c) a szándékos bűncselekményt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a végrehajtás befejezése előtt
követte el, vagy

d) a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt követte el.

(3) Az elkövető – választása szerint – állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú jogállású civil
szervezetnél, egyháznál vagy azok részére végezheti a jóvátételi munkát.

(4) A jóvátételi munka tartamát órákban kell meghatározni, annak legkisebb mértéke huszonnégy, legnagyobb mértéke
százötven óra.

68. § (1) Ha az elkövető a jóvátételi munka elvégzését egy éven belül megfelelően igazolja, büntethetősége megszűnik.

(2) Ha az elkövető a jóvátételi munka elvégzését nem igazolja, vagy a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan megszegi, a bíróság büntetést szab ki.
 
További új intézkedés az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele. Erre azon bűncselekmények esetén van lehetőség, melyek az interneten való közzététellel valósulnak meg; amikor a közzétételt bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használják; illetőleg ha az internetes tartalom bűncselekmény elkövetése útján jött létre.  Az intézkedéssel lehetővé válik, hogy a cselekmény társadalomra veszélyességének csökkentése érdekében mihamarabb eltávolítható legyen a bűncselekményt megvalósító tartalom a világhálóról.

Részlet az új Btk-ból: Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele

77. § (1) Véglegesen hozzáférhetetlenné kell tenni azt az elektronikus hírközlő hálózaton közzétett adatot,

a) amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele bűncselekményt valósít meg,

b) amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy

c) amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre.

(2) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét akkor is el kell rendelni, ha az elkövető gyermekkor, kóros
elmeállapot, vagy törvényben meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt nem büntethetõ, illetve ha az
elkövetõt megrovásban részesítették.
 


2012-08-04

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés