Munkáltatói igazolás minta munkába járáshoz

Az alábbi minta segítséget nyújt a munkavállalók számára kiállítandó munkáltatói igazolás elkészítéséhez. 

I G A Z O L Á S
 
 
 
Alulírott …........... Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: ………….. ………………......, cégjegyzékszáma: 01-..-0..............., adószám: …..............., statisztikai számjel: …............, képviseletében eljár: …......... ügyvezető) jelen nyilatkozattal
 
 
i g a z o l om,
 
 
hogy …............... (szül. hely idő:  …........…...., anyja neve: …......, lakóhelye: ….........) Társaságunk munkavállalója, akinek a 71/2020. (III. 27.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti munkavégzés céljából kell megjelennie hétköznapokon reggel 09:00 és este 17:00 óra között a ..... Budapest, ….............. szám alatti munkavégzési helyen.
 
A munkavállaló kizárólagosan otthonról történő feladatellátása a Társaság működésében rejlő okok miatt nem megoldható.
 
 
Budapest, 2020. március hó 27.
 
 
 
 
 
…............ Korlátolt Felelősségű Társaság
…............. ügyvezető
munkáltató2020-03-29

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés