A szülői vagyonkezelés megváltozott szabályai

 
 

Fellélegezhetnek azok a szülők, akik gyermekük vagyonkezelőjeként eddig folyamatos gyámhatósági együttműködésre kényszerültek.  

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új polgári törvénykönyv ugyanis számos ponton enyhít a gyámhatósági felügyeleten és végre nem úgy áll a vagyonkezelő szülőhöz, mintha az egyébként gondos szülő a gyermek vagyonának ellensége volna.

 A Ptk. nem tartja fenn a szülőknek azt az általános kötelezettségét, hogy a gyermek pénzét és értéktárgyait beszolgáltassák a gyámhatóságnak. A vagyonnak a gyámhatóság részére történő átadására  a jövőben csak mintegy büntető jelleggel akkor kerülhet sor, ha adat merül fel arra, hogy a szülők gyermekük vagyonának kezelése tekintetében kötelezettségüket a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon teljesítik. Csak ugyanilyen komoly indok esetén kerülhet sor arra, hogy őket biztosíték adására, valamint a vagyonkezelésről történő számadásra kötelezzék. Ilyenkor természetesen a gyámhatóság a jövőben is felügyelet alá vonhatja a vagyonkezelést, továbbá megvonhatja vagy korlátozhatja a szülőktől a vagyonkezelés és vagyoni ügyekben való képviselet jogát egyes ügyekre vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve.

Ez tehát nem eredményezi azt, hogy a gyermek vagyonát sérelmes módon kezelő szülők kiesnek a kontroll alól, hanem azon szülők helyzete válik sokkal élhetőbbé, akik a gyermek vagyonát a megfelelő gondossággal kezelik és akik esetében semmi szükség arra, hogy az életüket a hivatalok részéről érkező elvárások, számonkérések nehezítsék.  

A gyakorlat által régóta várt változás történt ezzel, hisz sok szakmai vita folyt arról, hogy életszerűtlen, hogy az esetek többségében a szülők ne a gyermek vagyonának gyarapítására tevékenykednének és indokoltan merült fel, hogy pl. a gyámhatósági fenntartásos számlák egyáltalán nem minősülnek jó befektetésnek, hisz a gyermek pénze sokkal hatékonyabban is kezelhető volna.

A jelen írásban foglaltak nem minősülnek ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét jogesetével kapcsolatban kérjen konzultációs időpontot!

dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd
 


2014-05-09

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés