Közúti baleset okozása (Btk. 187.§.)

A Büntető Törvénykönyv 187. §  (1) bekezdése kimondja, hogy aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés

     a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget,
     b) egy évtől öt évig terjed szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
     c) két évtől nyolc évig terjed szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget  okoz.

A jogalkotó ezen tényállás megalkotásával a közúti közlekedés biztonságát, rendjét, a közlekedésben részt vevők életét, testi épségét, egészségét védi.
Ez a tényállás ún. eredmény-bűncselekmény. Az alaptényállás eredménye a 8 napon túl gyógyuló sérülés gondatlanságból való okozása, a minősített esetek eredménye maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás, tömegszerencsétlenség, halál, kettőnél több ember halála, vagy halálos tömegszerencsétlenség lehet. 

Ezt a bűncselekményt csak a jármű vezetője követheti el, az utasok, gyalogosok nem lehetnek elkövetők.
A bűncseleknyt az követi el, aki a közúti közlekedés szabályait, vagy azt kiegészít szabályokat megszegi.    

Ez a bűncselekmény gondatlan jelleg, hiszen  az elkövet gondatlanságból okozza a tényállásban megfogalmazott eredményeket. Tehát a közlekedési szabályszegés általában szándékok, az eredmények beállta vonatkozásában gondatlanság áll fenn. Így összességében a bűncselekmény gondatlan. Ennek nagy jelentsége van legfőképp a szankció szempontjából.
 
A fenti információk tájékoztató jellegűek. Konkrét ügyében kérje szakember segítségét. 


2011-08-21

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés