A végrendelkezésről

A magyar szabályozás alapján lehetőség van arra, hogy halálunk esetére a vagyonunkról rendelkezzünk. Ez megtehető úgy, hogy valamely személlyel öröklési, avagy halál esetére szóló ajándékozási szerződést kötünk, avagy végrendelettel nyilvánítjuk végi

 

Ptk. 623. § (1) Az örökhagyó halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel rendelkezhet.
     (2) Végrendelkezni csak személyesen lehet.

 

Ahhoz, hogy a végrendelet érvényes legyen, azt magánvégrendeletbe, avagy közjegyző vagy bíróság előtt tett közvégrendeletbe kell foglalni.

Az örökhagyó végrendeletében egy vagy több örököst nevezhet meg, illetve arra az esetre, ha a nevezett örökös kiesne az öröklésből, helyettes örökös nevezése is lehetséges. Az örökhagyó az egész hagyatékára, annak egy részére, vagy akár egyes vagyontárgyakra is végrendelkezhet. Amennyiben az örökhagyó nem határozza meg, hogy melyik örökösre a hagyaték mekkora részét kívánja hagyni, a nevezett örökösök között egyenlő arányban oszlik meg az örökség.

 

Kötelesrész, kizárás, kitagadás

Az örökhagyó végrendeletében törvényes örökösét akár ki is zárhatja az öröklésből, de a törvényes örökösnek ebben az esetben is jár a kötelesrész. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy az örökhagyó a törvényes örökösét kötelesrészre szorította.  Amennyiben az a szándékunk, hogy a törvényes örökös a kötelesrészben se részesüljön, a kitagadás intézményét kell alkalmaznunk, melynek szigorú törvényi feltételei vannak.

 

Ptk. 663. § (1) Kitagadásnak van helye, ha a kötelesrészre jogosult
     a) az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne
     b) az örökhagyó sérelmére súlyos bűncselekményt követett el;
    c) az örökhagyó egyenesági rokonainak házastársának vagy bejegyzett élettársának életére tört, vagy sérelmükre egyéb súlyos bűntettet követett el;
    d) az örökhagyó irányában fennálló törvényes eltartási kötelezettségét súlyosan megsértette;
    e) erkölcstelen életmódot folytat;
    f) jogerősen öt évi vagy azt meghaladó szabadságvesztésre ítélték.
 (2) Házastársát vagy bejegyzett élettársát az örökhagyó házastársi, bejegyzett élettársi kötelességet durván sértő magatartása miatt is kitagadhatja.

 

A kötelesrész mértéke a törvényes örökrész fele.

 

 

Jelen tájékoztatás nem minősül ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban forduljon szakemberhez!

 2013-08-13

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés