Örömhír zártkert tulajdonosoknak

Jó hír a zártkert minősítésű ingatlannal rendelkezők számára, hogy a jövőben egyszerűsödik a zártkertek átminősítési eljárása, s ezzel az értékesítési lehetőségek is javulnak.


Egy törvénymódosításnak köszönhetően az 1997. évi CXLI tv. akként változik, hogy 2016. december 31. napjáig kérhető lesz a zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése.
A művelési ágból való kivonás azért fontos, mert amennyiben az megtörténik, úgy a zártkerti ingatlanok értékesítésekor már nem lesz szükség azokra a több hónapos engedélyezési eljárásokra, amik az eddigiekben sok ügyletet meghiúsítottak, vagy jelentősen elnehezítettek. Egy adásvétel során minden résztvevő fél számára lényeges, hogy az ügylet belátható időn belül befejeződjön, a vételár teljes egészében ki legyen fizetve és a birtokátadás is megtörténhessen. Mindezek akadályba ütköznek, amíg maga a szerződés hatálybalépése is bizonytalan, hiszen ahhoz különböző engedélyek beszerzése szükséges.
 
Így ez a zártkert tulajdonosok számára jelentős változás talán az ingatlan értékesítések számának emelkedéséhez is vezethet majd és természetesen az ügyleteknél segítkező szakemberek munkáját is megkönnyíti.
A jogszabályhoz kapcsolódó végrehajtási rendelet még várat magára. Amennyiben az megszületik, várhatóan minden zártkert tulajdonos megteszi az átminősítéshez szükséges intézkedéseket.

A jelen írás nem tekinthető ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyében kérjen konzultációs időpontot!2015-06-04

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés